Health Tips & Quiz

 • Health Tips & Quiz ၀န္ေဆာင္မႈမွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

 • ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေကာင္းဆံုးက်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ဗဟုသုတဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းေတြကိုမိမိတို႔မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း SMS မွတဆင့္အလြယ္တကူရယူေျဖဆိုနိင္ၿပီးပါဝင္ကစားသူမ်ားအတြက္တန္ဖိုးႀကီးတ့ဲက်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားရရွိရံုသာမကေပ်ာ္ရႊင္ရင္ခုန္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အလန္းစားဆုလက္ေဆာင္ေပါင္းမ်ားစြာေပးအပ္လ်က္ရွိတဲ့ Health Tips & Quiz အစီအစဥ္ရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ဝန္ေဆာင္မႈ (Season-2) ကို၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔မွစတင္မွာျဖစ္ၿပီး၂၀၁၉ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ၂၅ရက္ေန႔အထိရက္ေပါင္း၂၇၃ရက္ (၉လ) က်င္းပေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။စာရင္းေပးသံုးစြဲသူေတြရဲ႕အရင္ Season မွာရရွိခဲ့တဲ့အမွတ္မ်ားကို Season အသစ္စတာနဲ႕့တၿပိဳင္နက္သုညမွအလိုအေလ်ာက္ျပန္လည္စတင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။


  Toyota Belta၊ေတာင္ကိုရီးယားအလည္အပတ္ခရီးစဥ္အပါအဝင္ပိုမိုႀကီးမားေကာင္းမြန္တဲ့တန္ဖိုးႀကီးဆုလက္ေဆာင္ေတြကိုအပတ္စဥ္္၊လစဥ္၊သုုံးလတစ္ႀကိမ္၊ Grand Prizes စသျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲဆက္တိုက္ရယူနိုင္မယ့္အခြင့္အေရးမ်ားကသင့္ကိုေစာင့္ႀကိဳေနပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ Season မွစာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးဟာဝန္ေဆာင္မႈကိုမပယ္ဖ်က္သေရြ႕ Season အသစ္တြင္အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္ေနမွာျဖစ္ၿပီး Season အသစ္တြင္လည္းတူညီေသာႏႈန္းထားျဖင့္ဆက္လက္ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီဝန္ေဆာင္မႈကိုမရရွိေသးပါက 8123 သို႕ ON ဟု SMS ေပးပို႔ၿပီး (၇)ရက္အခမဲ့အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။အေသးစိတ္ကိုေအာက္တြင္ဖတ္ရႈ႕နုိင္ပါတယ္။

  Frequently Asked Questions(FAQ)


  ၁။ Health Tips & Quizဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးပါလဲ။

  “ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္၏” ဆိုသလို က်န္းမာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို မိမိတို႔ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း SMS မွတဆင့္လြယ္လင့္တကူရယူႏုိင္ၿပီး က်န္းမာေရးဥာဏ္စမ္းမ်ားစြာကို ေျဖဆိုႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူအသံုးျပဳထားသူမ်ားအတြက္ အဖိုးတန္က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား ရရွိရံုသာမက တန္ဖိုးႀကီးဆုမဲေပါင္းမ်ားစြာကိုႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရရွိကံထူးႏုိင္ဖို႔ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။


  ၂။ Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုရယူႏုိင္ပါသလဲ။ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခ ဘယ္ေလာက္လဲ။

  Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူၿပီး ဆုမဲမ်ားအား ရရွိႏိုင္ရန္ MPT မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းျဖင့္ 8123 သို႔ ON ဟုပို႔ေပးရပါမယ္။ဝန္ေဆာင္မႈရယူအသံုးျပဳသူအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား တစ္ရက္လွ်င္ Package တစ္ခုုႏႈန္းနဲ႔ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္ခမွ ေပးစရာမလိုဘဲ ပထမဆံုးတစ္ပတ္စာကိုအလိုအေလ်ာက္ အခမဲ့ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ပတ္အခမ့ဲအသံုးျပဳၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွစ၍က်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္ ၁ေစာင္နဲ႔ေမးခြန္း ၅ခုပါတ့ဲ Package တစ္ခုကို ၁၄၉ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ေန႔စဥ္ရယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။မိမိအေနနဲ႔အဆိုပါက်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရယူလိုပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၄၉ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝယ္ယူႏိုုင္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖၾကားကာ ရမွတ္တိုုးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  ၃။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Health Tip & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ က်င္းပမွာလဲ။

  ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၂၇၃(လအားျဖင့္ ၉ လ) က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲနဲ႕ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကာလမွာလည္းအလားတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ကာလအားျဖင့္ (၉) လ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  ၄။ ဆုလက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကဘာေတြလဲ။ ဆုရေအာင္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖိုု႔လိုအပ္ပါသလဲ။

  ဆုမဲပစၥည္းမ်ားကိုရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားဖိုု႔လိုအပ္ပါတယ္။


  (က)အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ

  ဆုအမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ ဆုပစၥည္း
  အပတ္စဥ္ဆု ၃၀ မိုဘို္င္းလ္ဟန္းဆက္
  လစဥ္ဆု ေရႊတစ္က်ပ္သား + ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား (ဆိုဒ္ေသး)
  သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆု iPhone XR + ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား (ဆိုဒ္လတ္)
  Grand ဆု Toyota Belta + ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား (ဆိုဒ္ႀကီး)

  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ရရွိေသာ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၃ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၉ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁၀ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၁၆ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂၃ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၄ - ေရႊတစ္က်ပ္သား +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား (ဆိုဒ္ေသး)

  ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၃၀ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၅ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၃၁ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၆ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၆ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၇ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွ ၁၃ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၇ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၂၀ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၈ - ေရႊတစ္က်ပ္သား +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္ေသး)

  ၂၁ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွ ၂၇ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၉ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၈ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွ ၆ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၀ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၇ ရက္ မတ္ မွ ၁၃ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၁ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁၄ ရက္ မတ္ မွ ၂၀ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၂ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂၇ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၃ - iPhone XR +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္လတ္)

  ၂၈ ရက္ မတ္ မွ ၃ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၄ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၄ ရက္ ဧၿပီ မွ ၁၀ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၅ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁၁ ရက္ ဧၿပီ မွ ၁၇ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၆ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၈ ရက္ မတ္ မွ ၂၄ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၇ - ေရႊတစ္က်ပ္သား +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္ေသး)

  ၂၅ ရက္ ဧၿပီ မွ ၁ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၈ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂ ရက္ ေမ မွ ၈ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၉ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၉ ရက္ ေမ မွ ၁၅ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၀ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၅ ရက္ ဧၿပီ မွ ၂၂ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၁ - ေရႊတစ္က်ပ္သား +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္ေသး)

  ၂၃ ရက္ ေမ မွ ၂၉ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၂ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၃၀ ရက္ ေမ မွ ၅ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၃ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၆ ရက္ ဇြန္ မွ ၁၂ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၄ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁၃ ရက္ ဇြန္ မွ ၁၉ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၅ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၈ ရက္ မတ္ မွ ၂၆ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၆ - iPhone XR +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္လတ္)

  ၂၇ ရက္ ဇြန္ မွ ၃ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၇ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၄ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၁၀ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၈ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁၁ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၁၇ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၉ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၇ ရက္ ဇြန္ မွ ၂၄ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၀ - ေရႊတစ္က်ပ္သား +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္ေသး)

  ၂၅ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၃၁ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၁ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၇ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၂ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၈ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၁၄ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၃ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၅ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၂၁ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၄ - ေရႊတစ္က်ပ္သား +
  ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား(ဆိုဒ္ေသး)

  ၂၂ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၂၈ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၅ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၉ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၄ ရက္ စက္တင္ဘာ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၆ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၅ ရက္ စက္တင္ဘာ မွ ၁၁ ရက္ စက္တင္ဘာ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၇ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၁၂ ရက္ စက္တင္ဘာ မွ ၁၈ ရက္ စက္တင္ဘာ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၈ - မိုဘိုင္းလ္ဟန္းဆက္
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂၅ ရက္ စက္တင္ဘာ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၉ - Toyota Belta + ဉာဏ္ႀကီးရွင္ဖလား (ဆိုဒ္ႀကီး)


  အမွတ္ျဖင့္ေပးအပ္သည့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအား ရယူႏုိင္ဖိုု႔႔ က်န္းမာေရးေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၿပီး အမွတ္မ်ားကိုစုေဆာင္းႏုိင္ပါတယ္။မ်ားမ်ားေျဖေလ အမွတ္မ်ားမ်ားရေလ ဆုုမ်ားမ်ားရေလေပါ့။ Package တစ္ခုုဝယ္ယူတုုိင္း အမွတ္ ၅၀ အပိုုရမွာျဖစ္ပါတယ္။အေျဖမွန္တစ္ခုစီအတြက္ ရမွတ္ ၂၀ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး အေျဖမွားေနရင္ေတာင္ ၁၀မွတ္စီ ရေနဦးမွာပါ။
  သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူက ဆုပစၥည္းမ်ားကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

  အပတ္စဥ္ဆု အခ်ိန္ကာလ : ၾကာသပေတးေန႔ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
  လစဥ္ဆု အခ်ိန္ကာလ : လတစ္လ၏ ၂၇ ရက္ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ေနာက္လ ၂၆ ရက္ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
  သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆု အခ်ိန္ကာလ: လတစ္လ၏ ၂၇ ရက္ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ေနာက္သံုးလေျမာက္၏ ၂၆ရက္ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
  Grand ဆု အခ်ိန္ကာလ : ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ရက္ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ)

  (ခ)ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္

  ဆုအမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ ဆုလက္ေဆာင္
  အပတ္စဥ္ဆု ၃၀ က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  လစဥ္ဆု iPad
  သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆု Honda Click Motorbike
  Grand ဆု ေတာင္ကိုရီးယားအလည္အပတ္ခရီးစဥ္ (ႏွစ္ဦးစာ)

  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ရရွိေသာ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၃ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၉ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁၀ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၁၆ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂၃ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၄ - iPad

  ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၃၀ ရက္ ဇန္နဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၅ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၃၁ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၆ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၆ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၇ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွ ၁၃ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၇ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီ မွ ၂၀ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၈ - iPad

  ၂၁ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွ ၂၇ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၉ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၈ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ မွ ၆ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၀ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၇ ရက္ မတ္ မွ ၁၃ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၁ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁၄ ရက္ မတ္ မွ ၂၀ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၂ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂၇ ရက္ မတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၃ - Honda Click Motorbike

  ၂၈ ရက္ မတ္ မွ ၃ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၄ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၄ ရက္ ဧၿပီ မွ ၁၀ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၅ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁၁ ရက္ ဧၿပီ မွ ၁၇ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၆ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၈ ရက္ မတ္ မွ ၂၄ ရက္ ဧၿပီ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၇ - iPad

  ၂၅ ရက္ ဧၿပီ မွ ၁ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၈ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂ ရက္ ေမ မွ ၈ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၁၉ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၉ ရက္ ေမ မွ ၁၅ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၀ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၅ ရက္ ဧၿပီ မွ ၂၂ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၁ - iPad

  ၂၃ ရက္ ေမ မွ ၂၉ ရက္ ေမ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၂ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၃၀ ရက္ ေမ မွ ၅ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၃ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၆ ရက္ ဇြန္ မွ ၁၂ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၄ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁၃ ရက္ ဇြန္ မွ ၁၉ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၅ - က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၈ ရက္ မတ္ မွ ၂၆ ရက္ ဇြန္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၆ - Honda Click Motorbike

  ၂၇ ရက္ ဇြန္ မွ ၃ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၇ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၄ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၁၀ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၈ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁၁ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၁၇ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၂၉ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၇ ရက္ ဇြန္ မွ ၂၄ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၀ - iPad

  ၂၅ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၃၁ ရက္ ဇူလိုင္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၁ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၇ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၂ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၈ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၁၄ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၃ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၅ ရက္ ဇူလိုင္ မွ ၂၁ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၄ - iPad

  ၂၂ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၂၈ ရက္ ၾသဂုတ္ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၅ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၉ ရက္ ၾသဂုတ္ မွ ၄ ရက္ စက္တင္ဘာ: ဆုလက္ေဆာင္ ၃၆ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၅ ရက္ စက္တင္ဘာ မွ ၁၁ ရက္ စက္တင္ဘာ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၇ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၁၂ ရက္ စက္တင္ဘာ မွ ၁၈ ရက္ စက္တင္ဘာ : ဆုလက္ေဆာင္ ၃၈ -က်န္းမာေရးလက္ပတ္နာရီ
  ၂၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာ မွ ၂၅ ရက္ စက္တင္ဘာ: ဆုလက္ေဆာင္ ၃၉ - ေတာင္ကိုရီးယား အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ (ႏွစ္ဦးစာ)

  ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကိုလည္း အမွတ္ျဖင့္ဆုလက္ေဆာင္ေပးမယ့္အခ်ိန္ကာလအတိုုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ သံုုးလတစ္ႀကိမ္နဲ႔ Grand စသျဖင့္ အတူတူက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ဆုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူအားလံုုးထဲမွ က်ပန္းစနစ္ျဖင့္မဲေဖာက္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။မ်ားမ်ားေျဖေလ မ်ားမ်ားမဲေပါက္ႏိုင္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။

  ၅။ အပတ္စဥ္ဆုုအတြက္ ဒီတစ္ပတ္မွာ ရလိုုက္တဲ့အမွတ္ကေနာက္တစ္ပတ္မွာအက်ံဳးဝင္ပါသလား။

  အပတ္စဥ္ဆုုမ်ားအတြက္ အရင္အပတ္မွ ရရွိထားတဲ့အမွတ္ေတြကို ထည့္ေပါင္းေပးမွာမဟုတ္ပါ။ အပတ္စဥ္တိုုင္း အမွတ္သစ္ သုည (၀) မွ စတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အပတ္တိုုင္းရရွိထားတဲ့ အမွတ္မ်ားကိုုလစဥ္ဆု၊ သံုုးလတစ္ႀကိ္မ္ဆု၊ Grand ဆုုမ်ား အတြက္ဆက္လက္ေပါင္းထည့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။


  ၆။ လစဥ္ဆုုအတြက္ ဒီလမွာ ရလိုုက္တဲ့အမွတ္က ေနာက္လမွာ အက်ံဳးဝင္ပါသလား။

  လစဥ္ဆုုမဲမ်ားအတြက္ အရင္လမွ ရရွိထားတဲ့ အမွတ္ေတြကို ထည့္ေပါင္းေပးမွာ မဟုတ္ပါ။ လစဥ္တိုုင္း အမွတ္သစ္ သုည (၀) မွ စတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လတိုုင္းရရွိထားတဲ့ အမွတ္မ်ားကိုုသံုုးလတစ္ႀကိ္မ္ဆု၊ Grand ဆုုမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ေပါင္းထည့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။


  ၇။ သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆုအတြက္ အမွတ္ဘယ္လိုေပါင္းရမွာပါလဲ။

  သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆုမ်ားအတြက္ သံုးလေျမာက္လအပါအဝင္ ယခင္ေရွ႕ႏွစ္လမွာ ရရွိထားတဲ့ အမွတ္ေတြအားလံုုးကို ထည့္ေပါင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  ၈။ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္အသံုးျပဳခ်ိန္မွရရွိထားတဲ့ အမွတ္ေတြက ေနာက္ဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈၿပီးဆံုုးခ်ိန္အထိိအက်ံဳးဝင္ပါသလား။

  ဟုုတ္ပါတယ္။ သင္ရရွိထားတဲ့ အမွတ္စုုစုုေပါင္းက ဝန္ေဆာင္မႈၿပီးဆံုုးခ်ိန္ ၂၀၁၉ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ ေန႔အထိ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ခ်ိန္မွၿပီးဆံုုးခ်ိန္အထိ ရရွိထားသမွ်အမွတ္စုစုေပါင္းနဲ႔Grand ဆုုမ်ားကိုေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  ၉။ Season အသစ္တြင္ယခင္ Season မွစာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္အခမဲ့ကာလ (၇) ရက္ထပ္မံရရွိဦးမွာလား။

  အခမဲ့ကာလသည္ဝန္ေဆာင္မႈကိုပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္စတင္သံုးစြဲသူတုိင္းအတြက္သာရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ရရွိၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္ Season တြင္ေရာက္ေနကာေစမူထပ္မံရရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။


  ၁၀။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူအသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ကာလကိုေျပာျပပါ။

  ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈကို ကိုးလအပိုင္းအျခားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔အထိရယူအသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဝန္ေဆာင္မႈၿပီးဆံုးသည့္ကာလေနာက္ပိုင္း ရရွိေသာဘယ္အခ်က္အလက္မဆို အဆိုပါဆုပစၥည္းမ်ားရယူႏုိင္မယ့္အစီအစဥ္တြင္ အက်ံဳးမဝင္ပါ။


  ၁၁။ Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းကို ဘယ္လို ပိတ္သိမ္းႏုိင္ပါသလဲ။

  ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူထားသူအေနနဲ႔ကုုဒ္နံပါတ္ 8123 သို႔ OFF ဟုေပးပို႔ကာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းကိုပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါတယ္။


  ၁၂။ ဘယ္လိုုဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားေတြနဲ႔ Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ပါဝင္ႏုုိင္သလဲ။

  SMS လက္ခံရယူျခင္းနဲ႔ ေပးပို႔ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တ့ဲဘယ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမဆို Health Tips & Quiz ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။တခ်ိဳ႕ေမာ္ဒယ္လ္နိမ့္လြန္းတဲ့ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာေတာ့စာရွည္လ်ားလြန္းေသာSMS မ်ား လက္ခံရရွိခ်င္မွ ရရွိပါမယ္။


  ၁၃။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္သူေတြရယူအသံုးျပဳႏုိင္ပါသလဲ။

  • ဝန္ေဆာင္မႈကို စာရင္းေပးသံုးစြဲသည့္ MPT အသံုးျပဳသူမ်ား
  • အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထား စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား
  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရသည့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။


  ၁၄။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္သူေတြ ရယူအသံုးျပဳလို႔ မရပါသလဲ။

  • MPT SIM Card အသံုးမျပဳသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူမထားသူမ်ား
  • (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိထားသူမ်ား
  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္မရသူမ်ား
  • ဤၿပိဳင္ပြဲကို စီစဥ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ MPT၊ Trust Oo ႏွင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိပါ။


  ၁၅။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားသူအေနနဲ႔ျပန္လည္ေပးပို႔တဲ့ စာတိုု(SMS)မ်ားအေပၚ ဝန္ေဆာင္ခေပးဖိုု႔ လိုအပ္ပါသလား။

  ေမးခြန္းေျဖဆိုုျခင္းအပါအဝင္ ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ စာတိုု (SMS)တိုုင္းအတြက္မည္သည့္ဝန္ေဆာင္ခမွ မေကာက္ခံပါ။ အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။


  ၁၆။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားသူအေနနဲ႔ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုဖိုု႔အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ရပါသလဲ။

  ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားသူအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးေမးခြန္းတစ္ခု စတင္ရရွိေသာ အခ်ိန္မွစၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ အတြင္းအလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႔ေသာ Package အသစ္ရရွိခ်ိန္အထိ ေျဖဆိုခ်ိန္ရရွိပါမယ္။ဝယ္ယူထားေသာေမးခြန္းအေရအတြက္မွာမူ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းမရွိပဲ မိမိဝယ္ယူထားေသာ အေရအတြက္အတုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း စိတ္ႀကိဳက္ေျဖဆိုႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


  ၁၇။ က်န္းမာေရးအႀကံေပးခ်က္ တစ္ေစာင္နဲ႔အတူ ေမးခြန္းဘယ္ေလာက္ရရွိမလဲ။

  က်န္းမာေရးအႀကံေပးခ်က္ တစ္ေစာင္နဲ႔အတူေမးခြန္း (၅) ခု ရရွိေျဖဆိုုႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


  ၁၈။ က်န္းမာေရးေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုု အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရႏုိင္ပါသလဲ။

  က်န္းမာေရးေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ႏုိင္ဖိုု႔ဗဟုသုတမ်ားစြာသာမက အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိပါက အဖိုးတန္ဆုမဲမ်ားကို ရယူႏုုိင္မယ့္အျပင္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွလည္း တန္ဖိုုးႀကီးဆုလက္ေဆာင္မ်ားထပ္မံကံထူးႏိုင္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။


  ၁၉။ မိမိေျဖဆိုလိုက္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားရဲ႕ အေျဖ မွန္၊မမွန္ကို ဘယ္လိုသိရွိႏုိင္ပါသလဲ။

  ပထမေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖမွန္ကို ဒုတိယေျမာက္ေမးခြန္းေရွ႕မွာထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။


  ၂၀။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူဘက္က ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူကို အသံုးျပဳမႈရပ္ဆုိင္းႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသလား။

  ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳမႈရပ္ဆုိင္းဖိုု႕သတ္မွတ္ထားတဲ့ Keyword ျဖစ္သည့္ OFF ဟုျပန္လည္ေပးပို႔မွသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုရပ္ဆိုင္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူဘက္ကအျခားနည္းလမ္းနဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ မဟုတ္ပါ။


  ၂၁။ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိထားသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွာေရာတၿပိဳင္နက္ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္ရွိပါသလား။ေရွ႕မွာဆုုရဖူးရင္ ေနာက္ထပ္ေရာဆုုရႏုုိင္ေသးလား။

  ဟုုတ္ပါတယ္။ အမွတ္အမ်ားဆံုုး ရရွိထားသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ဆုပစၥည္းမ်ား ရရွိနုုိင္ရံုုသာမက ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္လည္း ဆုလက္ေဆာင္မ်ား တၿပိဳင္နက္တည္းပါဝင္ကံထူးႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕မွာဆုုရထားခဲ့ရင္လည္းအပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ သံုုးလတစ္ႀကိ္မ္၊ Grand စသျဖင့္ ဆုုမ်ားစြာကိုု ထပ္ခါတလဲလဲရယူႏုုိင္ဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။အမွတ္မ်ားမ်ားရေလ မိမိအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားမ်ားရေလေပါ့။


  ၂၂။ ဆုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ဘယ္လိုထုတ္ယူရရွိႏုိင္ပါသလဲ။

  ဆုရရွိသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူဘက္မွ ဖုုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ဆုလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုထုုတ္ယူႏုိင္ဖို႔စနစ္တက် စီစဥ္ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  ၂၃။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဘယ္သူေတြအတြက္ ရည္စူးထားပါသလဲ။

  ဒီက်န္းမာေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနဲ႔ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားကို ျပည္သူအမ်ား က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဆရာဝန္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြနဲ႔ လူလတ္ပိုင္းေတြ အသံုးမ်ားမယ္လို႔ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူမ်ားအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑မ်ိဳးစံုကို သိရွိႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


  ၂၄။ ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ ဘာလို႔က်န္းမာေရး ဥာဏ္စမ္းေတြထည့္ေမးတာလဲ။

  “ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္” လို႔ဆိုသလို ဒီက်န္းမာေရး အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္း ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အဆင့္ဆင့္ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး က်န္းမာေရးဗဟုုသုုတ ျမွင့္တင္ဖို႔ ေအာက္ပါအတိုုင္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။
  -MPT အသံုးျပဳသူမ်ားၾကားမွာ က်န္းမာေရးအသိပညာတိုးတက္လာၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
  - ဝန္ေဆာင္မႈကို စိတ္ဝင္တစား အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္အလန္းစား ဆုလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ရန္
  - တန္ဖိုးႀကီး ဆုလက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္၍ က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ေလ့လာျဖစ္ရန္


  ၂၅။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ကုုဒ္နံပါတ္ 8123 သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္မယ့္ Keywords မ်ားရဲ႕အဓိပၸာယ္ကိုရွင္းျပပါ။

  ON -> ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူရန္ 8123 သုိ႔ စာလံုးအႀကီးမ်ားျဖင့္ ON ဟုေပးပို႔ပါ။
  OFF -> ဝန္ေဆာင္မႈကိုပယ္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ 8123 သို႔ စာလံုးအႀကီးမ်ားျဖင့္ OFF ဟုေပးပို႔ပါ။
  HTQ -> က်န္းမာေရးအႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုထပ္မံဝယ္ယူရန္ 8123 သို႔ စာလံုးအႀကီးမ်ားျဖင့္ HTQ ဟုေပးပို႔ပါ။
  POINTS -> မိမိရရွိထားေသာလက္ရွိ အမွတ္မ်ားကိုသိႏုိင္ရန္ 8123 သို႔ စာလံုးအႀကီးမ်ားျဖင့္ POINTS ဟုေပးပို႔ပါ။
  HELP -> ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီလုိပါက 8123 သို႔ စာလံုးအႀကီးမ်ားျဖင့္ HELP ဟုေပးပို႔ပါ။
  1 (or) 2 -> ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖဆိုုရန္ 8123 သိုု႔1 (သိုု႔) 2 ဟုုေပးပိုု႔ပါ။


  Terms and Conditions


  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းအေမးအေျဖဝန္ေဆာင္မႈ (ဤေနရာမွ ဝန္ေဆာင္မႈဟုရည္ညႊန္းရန္) ကိုစာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ MPT ၏ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား (“စာရင္းေပးသံုးစြဲသူ” သုိ႔မဟုတ္ “စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား”) သည္ ဤစာခ်ဳပ္ထဲတြင္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို နားလည္ၿပီး သေဘာတူပါသည္။ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည္။


  ၁။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ

  ၁.၁။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို အမွတ္ ၁၄၈ (၁၁/က)၊ ျမမာလာလမ္းသြယ္၊ေအဝမ္းလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုနု္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္အေျခစိုက္ေသာ Trust Oo Co., Ltd. (“ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ”)မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္။


  ၂။ ဝန္ေဆာင္မႈ

  ၂.၁။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းအေမးအေျဖ ဝန္ေဆာင္မႈဟု ေခၚဆိုရမည္။
  ၂.၂။ ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေနရာေဒသႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိေစပဲ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား က်န္းမာေရးဗဟုသုတ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
  ၂.၃။ ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ စာတိုေပးပို႔မႈစနစ္ကို အေျခခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျပန္အလွန္ ဥာဏ္စမ္းအေမးအေျဖက႑တြင္ ပါဝင္လ်က္ က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုက်န္းမာေသာ ဘဝေနထိုင္မႈအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိမည့္အျပင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ကံစမ္းမဲမ်ားကံထူးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ခံစားႏိုင္ပါသည္။


  ၃။ ဝန္ေဆာင္မႈPackage

  ၃.၁။ ဝန္ေဆာင္မႈ Package (“ဝန္ေဆာင္မႈ Package” သုိ႔မဟုတ္ “ဝန္ေဆာင္မႈ Package မ်ား”)တြင္ က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္တစ္ခုႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္း (၅) ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။


  ၄။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းႏႈန္း

  ၄.၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား တစ္ရက္လွ်င္ Package တစ္(၁)ခုႏႈန္းျဖင့္ ခုႏွစ္(၇)ရက္ (တစ္ပတ္စာ) အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ Package မ်ားရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
  ၄.၂။ အခမဲ့ကာလ တစ္(၁)ပတ္ၿပီးဆံုးပါက စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈPackage တစ္ခုလွ်င္ (၁၄၉)က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
  ၄.၃။ Season အသစ္တြင္ယခင္ Season မွစာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္အခမဲ့ကာလ (၇) ရက္ထပ္မံရရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။အခမဲ့ကာလသည္ဝန္ေဆာင္မႈကိုပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္စတင္သံုးစြဲသူတုိင္းအတြက္သာရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


  ၅။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုစာရင္းေပးသံုးစြဲျခင္း

  ၅.၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ကုဒ္နံပါတ္ 8123 သုိ႔ ON ဟုေပးပို႔႔႔႔ျခင္းျဖင့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲႏုိင္သည္။
  ၅.၂။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ကုဒ္နံပါတ္ 8123 သုိ႔ OFF ဟုေပးပို႔ျခင္းျဖင့္စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။


  ၆။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိပံု အဆင့္ဆင့္

  ၆.၁။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုစာရင္းေပးသြင္းၿပီးေနာက္ ႀကိဳဆိုသည့္ စာေစာင္ (Welcome Message) ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
  ၆.၂။ ႀကိဳဆိုသည့္ စာေစာင္ရရွိၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္တစ္(၁)ခု ပါဝင္သည့္ ပထမဆံုး စာတိုကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
  ၆.၃။ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) ကိုဒုတိယေျမာက္ စာတိုတြင္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
  ၆.၄။ တတိယေျမာက္ စာတိုကို ရရွိႏုိင္ရန္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) ၏ အေျဖကို ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁)၏ အေျဖကို ေနာက္ရရွိမည့္ စာတိုတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
  ၆.၅။ စတုတၳေျမာက္စာတိုကို ရရွိႏုိင္ရန္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) ၏ အေျဖကိုေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေမးခြန္းနံပါတ္ (၂) ၏ အေျဖကို ေနာက္ရရွိမည့္ စာတိုတြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။
  ၆.၆။ အထက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ Package တစ္ခု ၿပီးစီးသည္အထိ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
  ၆.၇။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ေမးခြန္းနံပါတ္(၆)ကို က်န္းမာေရးေမးခြန္း (၅) ၏ အေျဖႏွင့္အတူရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေမးခြန္းနံပါတ္ (၆)၏ အေျဖကို ျပန္လည္ေပးပို႔ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွသာ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္စာတို“Out-Of-Quiz”ကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံဝယ္ယူရန္အတြက္ ကုဒ္နံပါတ္ 8123 သုိ႔ HTQ ဟု ေပးပို႔ရပါမည္။Package တစ္ခုတြင္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္တစ္ခုႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာေမးခြန္း (၅) ခုသာပါဝင္သျဖင့္ေမးခြန္းနံပါတ္ (၆)အတြက္ ရမွတ္ႏွင့္ အေျဖအားထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
  ၆.၈။ စာတို (SMS) ရရွိမႈ ပံုစံ အဆင့္ဆင့္
  ပထမ SMS : က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္စာတို
  ဒုတိယ SMS : က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁
  တတိယ SMS : ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁ ၏ အေျဖႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂
  စတုတၳ SMS : ေမးခြန္းနံပါတ္ ၂ ၏ အေျဖႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ ၃
  ပဥၥမ SMS : ေမးခြန္းနံပါတ္ ၃ ၏ အေျဖႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ ၄
  ဆ႒မ SMS : ေမးခြန္းနံပါတ္ ၄ ၏အေျဖႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ ၅
  သတၱမ SMS : ေမးခြန္းနံပါတ္ ၅ ၏အေျဖႏွင့္အတူ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ ၆
  ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူမွေမးခြန္းနံပါတ္၆၏အေျဖကိုျပန္လည္ေပးပို႔လွ်င္
  အ႒မ SMS : ေျဖဆိုႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းပမာဏ ေက်ာ္လြန္သြားပါၿပီ။ (8123 သုိ႔ HTQ ဟုေပးပို႔၍ထပ္မံဝယ္ယူပါ။)
  ၆.၉။ အကယ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) ၏ အေျဖကိုျပန္လည္မေပးပို႔လွ်င္ က်န္ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ထပ္မံရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားသူသည္ အဆင့္အားလံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ က်န္းမာေရးေမးခြန္းတစ္ခုစီတုိင္းကို ေျဖဆိုရန္ လိုသည္။
  ၆.၁၀။ MPT ၏ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ (သုိ႔မဟုတ္) လိုင္းဆြဲအားမေကာင္းေသာေနရာမ်ား၌အသံုးျပဳမိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာစာတို (SMS)မ်ားေရာက္ရန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္လံုးဝေရာက္မလာျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
  ၆.၁၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားမွျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ စာတို (SMS) တိုင္းမွာ အခမဲ့ ျဖစ္သည္။


  ၇။ က်န္းမာေရးေမးခြန္း၏ သက္တမ္း

  ၇.၁။ က်န္းမာေရးေမးခြန္းတစ္ခု၏ သက္တမ္းမွာ ေမးခြန္းစတင္ရရွိေသာအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္တစ္ရက္အတြင္း အလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႔ေသာ Package အသစ္ရရွိခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပါသည္။
  ၇.၂။ ဝယ္ယူထားေသာေမးခြန္းအေရအတြက္မွာမူ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းမရွိပဲ မိမိဝယ္ယူထားေသာ အေရအတြက္အတုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈကာလအတြင္း စိတ္ႀကိဳက္ေျဖဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


  ၈။ ထပ္မံဝယ္ယူျခင္း

  ၈.၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ Package တစ္(၁)ခုထက္မက ဝယ္ယူနုိင္သည္။ စာရင္းေပး သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ Package ကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဝယ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္နုိင္သည္။ အတိအက်အေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ားဆံုး အႀကိမ္ ၁၀၀ ဝယ္ယူနုိင္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိၿပီး၎မွာ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္သည့္ပထမ(၁)ရက္မွစ၍ဝန္ေဆာင္မႈၿပီးသည့္ကာလအထိအမ်ားဆံုးပမာဏအေနျဖင့္ ျဖည့္သြင္းမႈစုစုေပါင္း ၂၇၃၀၀ (၁၀၀ ႀကိမ္x ၂၇၃ ရက္) အထိျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
  ၈.၂။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ အခမဲ့ကာလကုန္ဆံုးပါက Package တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ ၁၄၉ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
  ၈.၃။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ကုဒ္နံပါတ္ 8123 သုိ႔ HTQ ဟုေပးပို႔ၿပီး Package မ်ားကို မိမိတို႔ဆႏၵရွိသည့္ အေလ်ာက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။


  ၉။ Season အသစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း

  ၉ .၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား၏ ယခင္ Season မွ ရရွိခဲ့ေသာ အမွတ္မ်ားကို ေနာက္ Seasonသုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားမည္မဟုတ္ပါ။ Season အသစ္စသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား၏ အမွတ္မ်ားအားလံုးကို သုညမွ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ စတင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈကို မပယ္ဖ်က္သေရြ႕ Season အသစ္တြင္လည္း တူညီေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ဆက္လက္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။


  ၁၀။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ

  ၁၀.၁။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ (“အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ”သုိ႔မဟုတ္ ”ၿပိဳင္ပြဲ”) မွာ ဝန္ေဆာင္မႈကို စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္းအမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ဆုရရွိသူမ်ားျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၂။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ Package ဝယ္ယူမႈတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ သက္တမ္းတိုးသည့္အခါတိုင္း အမွတ္ငါးဆယ္(၅၀) ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၃။ ေျဖဆိုသည့္ အေျဖမွန္လွ်င္ အေျဖမွန္တစ္ခုစီအတြက္ အမွတ္ (၂၀) ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၄။ ေျဖဆိုသည့္ အေျဖမမွန္ကန္လွ်င္ ႀကိဳစားသည့္ အႀကိမ္တုိင္းအတြက္ (၁၀) မွတ္စီ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၅။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူအေနျဖင့္ လက္ရွိ ရရွိထားေသာ အမွတ္မ်ားကို သိႏုိင္ရန္ ကုဒ္နံပါတ္ 8123 သုိ႔ POINTS ဟုေပးပို႔၍ စစ္ေဆးႏုိင္သည္။ သက္ဆိုုင္ရာ ကာလတစ္ခုၿပီးဆုုံးသြားေသာအခါ ၎ကာလဆုအတြက္ အမွတ္သည္ သုုညမွ ျပန္လည္စတင္မည္ ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၆။ အပတ္စဥ္ဆုအတြက္ဆုရရွိသူကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္အဆိုပါသတ္မွတ္ထားေသာအပတ္အတြင္း အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူအားေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၇။ လစဥ္ဆုအတြက္ ဆုရရွိသူကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္အဆိုပါသတ္မွတ္ထားေသာလအတြင္းအမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူအား ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္၊၊
  ၁၀.၈။ သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆုအတြက္ ဆုရရွိသူကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္အဆိုပါသတ္မွတ္ထားေသာသုံးလအတြင္းအမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူအားေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
  ၁၀.၉။ Grand ဆုအတြက္ဆုရရွိသူကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဝန္ေဆာင္မႈစတင္သည္မွစ၍ ၿပီးဆံုးခ်ိန္အတြင္း အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူအားေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။


  ၁၁။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္အကံ်ဳးဝင္ျခင္း

  ၁၁.၁။ Season တစ္ခုတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုစာရင္ေပးသံုးစြဲသူတုိင္းသည္အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္သတ္မွတ္ကာလမ်ားတြင္အက်ဳံးဝင္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္အတြက္သက္ဆိုင္ရာကာလအတြင္းအမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိေသာစာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသာဆုရရွိႏုိင္ေခ် မ်ားသည့္အတြက္ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေျဖၿပီးအမွတ္မ်ားကိုစုေဆာင္းသင့္ပါသည္။


  ၁၂။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

  ၁၂.၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားကို အပတ္စဥ္၊လစဥ္၊ သံုးလတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ Grandဆု စသျဖင့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအသီးသီး ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
  ၁၂.၂။ ဆုလက္ေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုကာလတေလွ်ာက္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသူမ်ားအား အသီးသီး ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


  ့့့့့့

  ၁၃။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္

  ၁၃.၁။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ (“ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္” သုိ႔မဟုတ္ “အစီအစဥ္”) သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းေပးသံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
  ၁၃.၂။ ကံထူးသူမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီွသည့္ စာရင္းေပးသြင္းမႈထဲမွ က်ပန္းစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရမွတ္မ်ားမ်ား ရရွိေလ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ကံထူးရန္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပားေလ ျဖစ္သည္။


  ၁၄။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္အက်ဳံးဝင္ျခင္း

  ၁၄.၁။ အပတ္စဥ္ဆုအတြက္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္အက်ဳံးဝင္ျခင္း-သက္ဆိုင္ရာအပတ္အတြင္းအနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္စာရင္းေပးသံုးစြဲသူတုိင္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
  ၁၄.၂။ လစဥ္ဆုအတြက္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္အက်ဳံးဝင္ျခင္း- သက္ဆိုင္ရာလအတြင္းအနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္စာရင္းေပးသံုးစြဲသူတုိင္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
  ၁၄.၃။ သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆုအတြက္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္အက်ံဳးဝင္ျခင္း - သက္ဆိုင္ရာသံုးလပတ္အတြင္းအနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္စာရင္းေပးသံုးစြဲသူတိုင္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
  ၁၄.၄။ Grand ဆုအတြက္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္အက်ံဳးဝင္ျခင္း - ဝန္ေဆာင္မႈကာလတေလ်ွာက္လံုးတြင္အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္စာရင္းေပးသံုးစြဲသူတိုင္းအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။


  ၁၅။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အတြက္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

  ၁၅.၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားကို အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ သံုးလတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ Grand ဆု စသျဖင့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
  ၁၅.၂။ ဆုလက္ေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာလတေလွ်ာက္ ကံထူးသူမ်ားအား အသီးသီး ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


  ၁၆။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ တို႔၏ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

  ၁၆.၁။ ေအာက္ပါ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါ။
  အပတ္စဥ္ဆု အခ်ိန္ကာလ :ၾကာသပေတးေန႔ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
  လစဥ္ဆု အခ်ိန္ကာလ : လတစ္လ၏ ၂၇ရက္ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ေနာက္လ ၂၆ ရက္ ၂၃:၅၉:၅၉အထိ
  သံုးလတစ္ႀကိမ္ဆု အခ်ိန္ကာလ: လတစ္လ၏ ၂၇ ရက္ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ေနာက္သံုးလေျမာက္၏ ၂၆ရက္ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ
  Grand ဆု အခ်ိန္ကာလ :ဝန္ေဆာင္မႈ Season ပထမဆံုးရက္ ၀၀:၀၀:၀၀ မွ ဝန္ေဆာင္မႈ Season ေနာက္ဆံုးရက္ ၂၃:၅၉:၅၉ အထိ


  ၁၇။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသူမ်ား

  ၁၇.၁။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
  • ဝန္ေဆာင္မႈကိုစာရင္းေပးသံုးစြဲသည့္ MPT အသံုးျပဳသူမ်ား
  • အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား
  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရသည့္စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား


  ၁၈။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိသူမ်ား

  ၁၈.၁။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား တစ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါက ဆုလက္ေဆာင္အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရွိပါ။
  • MPT SIM Card အသံုးမျပဳသူမ်ား(သုိ႔မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူမထားသူမ်ား
  • (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိထားသူမ်ား
  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္မရသူမ်ား
  • ဤၿပိဳင္ပြဲကိုစီစဥ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားတြင္အလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ MPT၊ Trust Oo ႏွင့္ဤဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ၎တို႔၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား


  ၁၉။ အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

  ၁၉.၁။ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူတစ္ဦးတည္းသည္အမွတ္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကိုတၿပိဳင္နက္တည္း ရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။


  ၂၀။ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းႏွင့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ထုတ္ယူျခင္း

  ၂၀.၁။ ဆုရရွိသည့္ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအား ဆုရရွိေၾကာင္းကို ဆုရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ (၂)ပတ္အတြင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူသည္ထုိစာရင္းေပးသံုးစြဲသူအား ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းေပးသံုးစြဲစဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ MPT မိုဘိုင္းလ္နံပါတ္ (MSISDN) ကို ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ဆုရရွိသူမ်ားကို ရရွိေသာဆုမ်ားအား မည္သုိ႔ထုတ္ယူရမည္ကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားရာတြင္အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
  ၂၀.၂။ ဆုရရွိေသာ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူ၏ ရံုးလိပ္စာျဖစ္ေသာ အမွတ္ ၁၄၈ (၁၁/က)၊ ျမမာလာလမ္းသြယ္၊ ေအဝမ္းလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုနု္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူ၏ အစီအစဥ္အရ MPT ရံုး၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း (သုိ႔မဟုတ္) အခမ္းအနားတစ္ရပ္တြင္လည္း ေပးအပ္သြားႏုိင္ပါသည္။
  ၂၀.၃။ ဆုရရွိေသာ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကို ထုတ္ယူရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။
  (က) မွတ္ပံုတင္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္ မူရင္း
  (ခ) ဝန္ေဆာင္မႈကိုစာရင္းေပးသံုးစြဲစဥ္က အသံုးျပဳထားေသာ MPT SIM Card
  ဆုရရွိေသာ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဆုပစၥည္းလက္ခံရရွိေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
  ၂၀.၄။ ဆုရရွိေသာ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူအား သံုးႀကိမ္အထိ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ မရပါက (သုိ႔မဟုတ္)ဆုရရွိၿပီးရက္ (၃၀) အၾကာအထိ ဆုပစၥည္းအား လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္း မရွိပါက ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူက သက္ဆိုင္ရာ ဆုလက္ေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။
  ၂၀.၅။ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူသည္ ဆုရရွိသူအား ဆုပစၥည္းထုတ္ယူရန္ အခ်ိန္ကာလ ရက္ (၃၀) သက္တမ္းမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။


  ၂၁။ အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပျခင္း

  ၂၁.၁။ ဆုရရွိေသာ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ အမည္မ်ား၊လိပ္စာမ်ား၊ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အသံႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားအားလူမႈကြန္ယက္ဆိုဒ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ခ်န္နယ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထည့္သြင္းခြင့္ကို ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူအား ခြင့္ျပဳပါသည္။
  ၂၁.၂။ ဆုရရွိေသာ စာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူမွေဆာင္ရြက္ေသာအေရာင္းျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အတိုင္းအတာအထိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူသည္ ဆုရရွိေသာစာရင္းေပးသံုးစြဲသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊လိပ္စာမ်ား၊ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အသံႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားအားဆုရရွိေသာစာရင္းေပးသံုးစြဲသူမွသေဘာတူသည့္အတိုင္းအတာအထိအေရာင္းျမွင့္တင္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ကိုထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္ပါက ဆုရရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူသြားပါမည္။


  ၂၂။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ကုဒ္နံပါတ္ 8123 သုိ႔ေပးပို႔ရေသာ အသံုးဝင္သည့္ Keyword မ်ား

  • ဝန္ေဆာင္မႈကိုစာရင္းေပးသံုးစြဲရန္ - ON
  • ဝန္ေဆာင္မႈကိုပယ္ဖ်က္ရန္ - OFF
  • Package မ်ားကိုထပ္မံဝယ္ယူရန္ - HTQ
  • ရရွိထားေသာလက္ရွိအမွတ္မ်ားကိုစစ္ရန္ - POINTS
  • အကူအညီရယူရန္ - HELP
  • ေမးခြန္းမ်ားအားေျဖဆိုရန္ - 1 (သုိ႔မဟုတ္) 2


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။